Laboratorium IoT : Założenia Internet of Things do realizacji działań w Laboratorium

Fri Sep 13 12:57:00 2019

Co IoT może zdziałać w Laboratorium?

W laboratorium urządzenia IoT mogą zapewniać natychmiastową lub długoterminową analizę w przeciwieństwie do wszystkiego, czego kiedykolwiek doświadczyliśmy. Prawdopodobnie zmieni to sposób prowadzenia badań, rozwoju procesów i produkcji.
Dane z urządzeń IoT mogą powiadamiać Cię o zdarzeniach w czasie rzeczywistym, a także zapewniać wgląd w to, co się dzieje. Powiadomienia o danych mogą być kontynuowane w czasie, aby zgromadzić szerszy zakres analiz. Dane mogą być również ponownie wykorzystane do rozwiązania problemów wykraczających poza pierwotny cel.

Jakie są wady IoT?

Ciągle jednak istnieją pewne wyzwania do rozwiązania. Starsze systemy tworzą impas cyfrowy, ponieważ nie są kompatybilne z IoT. Ponadto tylko niewielka liczba osób ma wiedzę specjalistyczną do tworzenia bezpiecznych sieci IoT, a także wiedzę analityczną do wykorzystywania danych, które te sieci stworzą. Barierą również jest wysoki koszt początkowej inwestycji. Bezpieczne przenoszenie danych jest drogie.

Jaki jest stan IoT w laboratorium?

W laboratorium nie ma „świadomych instrumentów”. Każdy instrument jest „rzeczą”, czujnikiem lub narzędziem przeznaczonym do pomiaru lub wpływania na zmianę.

Wiele z tych urządzeń nie jest urządzeniami IoT i wysyłają dane tylko po wyświetleniu monitu. Ponadto większość z tych urządzeń nie jest gotowa do korzystania z Internetu. W gromadzeniu danych wykorzystywane są przestarzałe protokoły lub zastrzeżone specyfikacje komunikacyjne, które sprawiają, że każdy punkt danych stanowi wysiłek w uniwersalizacji.

Ponadto w wielu laboratoriach brakuje niektórych kluczowych elementów, które ułatwiają IoT - takich jak szybkie Wi-Fi i dostępność usług „Five-Nines” (usługa dostępna 99,999% czasu, przy ograniczonym planowanym i nieplanowanym przestoju) do nieco ponad 5 minut rocznie).
Wszystkie urządzenia laboratoryjne i ich dane muszą pozostać w zamkniętych sieciach, ponieważ laboratoria podlegają najwyższym środkom bezpieczeństwa - szczególnie w branży opieki zdrowotnej. Ten problem bezpieczeństwa sprawia, że typowe rozwiązanie Amazon lub Google jest prawie niemożliwe do użycia, pomimo podejmowanych kroków bezpieczeństwa.

Dane z przyrządów laboratoryjnych są niezwykle ważne dla LabVantage i naszych klientów, dlatego szukamy sposobów wykorzystania koncepcji IoT w celu ulepszenia naszych produktów.

Jaki jest stan IoT w LabVantage?

Nasze aktualne produkty

Opracowaliśmy koncepcję gromadzenia informacji o statusie. Connect służył do wyszukiwania różnych instrumentów i uzyskiwania danych o aktywności, alarmach i niskim stanie materiałów eksploatacyjnych. Pracowaliśmy również nad tym, aby systemy te były bardziej „odporne” na krawędzi działania. Na przykład w przypadku awarii sieci lub mechanizmu gromadzenia danych podejmowane są działania w celu zapisania i ponownej transmisji danych. Wreszcie dane zebrane z przyrządów za pośrednictwem produktów wtórnych ostrzegają kierownika laboratorium, gdy wymagane są dodatkowe zasoby, pracownicy, serwis lub urządzenia.

8.5 SDMS

Wersja 8.5 LabVantage LIMS zawiera system zarządzania danymi naukowymi (SDMS). Pierwszą zaletą SDMS jest to, że spełnia on potrzeby naszych klientów w zakresie gromadzenia i archiwizacji danych wyników bezpośrednio w LabVantage. Jednak dane te mogą i będą gromadzone na wiele sposobów, w tym za pośrednictwem IoT.

Dzięki gromadzeniu tych danych w scentralizowanym repozytorium, użyteczność IoT w laboratorium staje się jasna:
Można podać opisowe spostrzeżenia na temat tego, jakie instrumenty przekazują wyniki wraz z ich zawartością
Problemy z wynikami można łatwiej zidentyfikować, zdiagnozować i rozwiązać lub szybko przetestować.
Ostatecznie LabVantage może tworzyć aplikacje do przewidywania wyników lub problemów. Naukowcy pracujący w laboratoriach lub danych mogą działać proaktywnie, aby ograniczyć straty.

Zasady i aplikacje uczenia maszynowego AI można stosować do przeprowadzania analiz i uzyskiwania wyników bez konieczności interakcji człowieka
Nie można sobie jeszcze wyobrazić innych możliwości. Gdy technologia dojrzewa i zaczynają pojawiać się sugestie klientów, LabVantage opracuje nowe sposoby wykorzystania IoT.

Standaryzacja Danych

LabVantage zidentyfikował Standaryzację danych jako kolejny sposób na skorzystanie z danych zebranych przez SDMS. Większość instrumentów wykorzystuje obecnie zastrzeżoną specyfikację komunikacji i danych.

Sprzedawcy przyrządów stworzyli te zastrzeżone, zamknięte systemy do sprzedaży swoich produktów w laboratoriach, ponieważ wymiana sprzętu wymaga również znacznych inwestycji, integracji, a także zmian procesów.
Jeżeli chcemy korzystać z najlepszych narzędzi to koszt wymiany może być znaczny. Poprzednie zakupy sprzętu mogą więc ograniczyć pracownię do obecnych mozliwości sprzętowych.

Podjęto kilka prób rozwiązania tego problemu poprzez standaryzację danych - w tym Allotrope, AnIML i ACAML - ale każde podejście ma swoje zalety i wady. Ponadto sprzedawcy instrumentów nie obsługują tego, głównie dlatego, że nie leży to w ich najlepszym interesie.
Jednak dzięki SDMS firmy LabVantage wszystkie dane wyników są zapisywane i gotowe do potencjalnej analizy. Można je łatwo przekształcić w dowolną, lub wszystkie wyżej wymienione standaryzacje danych. (LabVantage zapewnia klientom tę dodatkową korzyść w postaci poprawy ich zdolności do interakcji instrumentów laboratoryjnych, a nawet wymiany ich w razie potrzeby).

Podczas gdy LIMS IoT jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju, LabVantage poświęcił czas na zbudowanie silnych fundamentów - a przyszłe możliwości związane z IoT są nieograniczone. Z czasem będziemy nadal szukać rozwiązań, które najbardziej przyniosą korzyści naszym klientom i naszej platformie, aby zmaksymalizować wartość dla wszystkich.


Dowiedz się więcej o tym, jak korzystanie z Internet of Things za pośrednictwem LabVantage może pomóc Twojemu laboratorium.