SOFTWARE POINT - FIRMA LABVANTAGE

 

LabVantage dostarcza na całym świecie wiodące laboratoryjne systemy zarządzania informacjami (LIMS). Software  Point  -  firma  LabVantage  jest  dostawcą  rozwiązań  LabVantage  LIMS.  Zatrudnieni  przez  nas eksperci posiadają wszechstronną wiedzę z dziedziny IT oraz LIMS. Jesteśmy zaangażowani w branżę LIMS od +35 lat. Dostarczyliśmy innowacyjne rozwiązania LIMS do dużych i małych laboratoriów w sektorze publicznym i prywatnym, w tym we wszystkich branżach: farmaceutycznej, opieki zdrowotnej, biotechnologii, energii, wody i ochrony środowiska, żywności, lasów, opakowań, stali, chemikaliów i biobanków. Nasi klienci reprezentują wybitne marki i zaufane autorytety, które są znane z najwyższej jakości usług badawczo-rozwojowych (R & D), produkcyjnych i analitycznych.

 

https://www.labvantage.pl
https://softwarepoint.com
https://www.labvantage.com

 

Co to jest LIMS?

 

LIMS - Laboratory Information Management System to rozwiązanie ukierunkowane na wspólne potrzeby zarządzania danymi różnych typów i wielkości laboratoriów, organizacji badawczych, przemysłu wytwórczego i biobanków. LIMS to program bazy danych, który może być używany do zarządzania próbkami, jak również wynikami analiz i wszystkimi podstawowymi informacjami z nimi związanymi. W programie LIMS można również ustanowić wiele różnych typów rejestrów, takich jak rejestr klientów, rejestr produktów, rejestr analiz, rejestr wyposażenia i rejestr chemiczny. LIMS to kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia scentralizowane i identyfikowalne zarządzanie wszystkimi informacjami związanymi z pracą laboratorium.

 

​​​​​​​

 

Dowiedz się więcej

 


DOWIEDZ SIĘ WIECEJ O LabVantage LIMS


LabVantage to najnowocześniejszy i najbardziej elastyczny produkt LIMS na rynku. LabVantage oferuje wszystkie cechy i funkcjonalności LIMS potrzebne do prowadzenia laboratorium, idealnie pasując zarówno do małych jak i dużych laboratoriów.

LabVantage spełnia wysokie wymagania jakościowe (identyfikowalność, podpisy elektroniczne, audyt i łańcuch dostaw) przemysłu farmaceutycznego i ISO 17025.

LabVantage, oprócz zarządzania danymi, wspiera codzienną pracę laboratorium, włącznie z funkcjonalnościami do wyszukiwania i rejestrowania próbek, ich etykietowania, przechowywania próbek i materiałów referencyjnych, planowania, tworzenia list zadań, kalibracji i konserwacji przyrządów, wprowadzania wyników, obliczeń, oceny wyników względem limitów i specyfikacji, przeglądów i zatwierdzeń, oświadczeń, fakturowania i raportowania.

LabVantage można łatwo zintegrować z laboratoryjnymi przyrządami oraz innymi systemami za pomocą znormalizowanego i wszechstronnego narzędzia LabVantage Connect.


 
LabVantage jest używany w:
  • laboratoriach badawczo-rozwojowych prywatnych firm przemysłowych i uczelni wyższych
  • laboratoriach prywatnych firm świadczących usługi analityczne oraz rządowych laboratoriach badawczych
  • laboratoriach kontroli jakości w różnych sektorach np. chemicznym, spożywczym, petrochemicznym, farmaceutycznym oraz stalowym.
 
LabVantage ma różne wersje:
LabVantage Pharma - zwaliwidowana wersja LabVantage LIMS, idealna dla laboratoriów kontroli jakości funkcjonujących w środowisku regulowanym. LabVantage Pharma zapewnia wszystko, czego potrzebuje laboratorium farmaceutyczne aby szybko zacząć działać z w pełni sprawnym i sprawdzonym LIMS wraz z funkcjonalnościami badania stabilności.
LabVantage Biobanking - specjalna wersja LabVantage do uruchamiania biorepozytoriów i zbiorów. Wspiera wszystkie aspekty zarządzania biorepozytorium w tym: gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i rozpowszechniania.

 

 

Zostaw kontakt, odezwiemy się!